1

HOŞGELDİNİZ

HOŞGELDİNİZ

1
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 


ASKA Lara Resort & SPA’da güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için her çalışan kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. Tüm çalışanlarımızı ve misafirlerimizi olası risklere karşı korumak en önemli hedeflerimizden biridir.

 

Bu doğrultuda;

 

·         Yasal ve uluslararası mevzuatların ve düzenlemelerin gereklerine uymayı,

·         İş kazası ve meslek hastalığına neden olabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, önceden tespit ederek tehlikeyi ortadan kaldırmayı

·         Proaktif bir yaklaşım sergileyip, periyodik kontroller yaparak tespit edilen tehlikeli durumlar için tedbir alarak kazaları önlemeyi

·         İş kazası ve meslek hastalıklarına sebep olabilecek tehlikelerin ileride oluşturabileceği her türlü maddi ve manevi kaybı azaltmayı

    İş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmesi durumunda, etkin ve anında müda- hale ile kişisel ve kurumsal zararın en aza indirilmesi ve bu sürecin düzenli olarak kontrol edilerek sürekli iyileştirmeler yapılmasını sağlamak,

    Her türlü iş kazası ve meslek hastalıkları risklerinin kökten çözerek, tüm riskleri iş sağlığı ve güvenliği kapsamında otel için bir fırsata dönüştürülmesini sağlamayı,

·         Eğitimlerle çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını artırmayı

·         İş sağlığı ve güvenliği kültürünü yerleştirmeyi, sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

 

Yayın Tarihi:03.02.2020

Revizyon numarası: 04

 

 

Ayhan GÖKSEL

Genel Müdür

-->